NYXbroker
نیکس فارکس

شاخص مدیران خرید شیکاگو

یکی دیگر از شاخص های که در تصویم های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد شاخص مدیران خرید شیکاگو می باشد .

شاخص مدیران خرید شیکاگو یا همان شاخص PMI یک شاخص منطقه ای است که در منطقه شیکاگو ایالات متحده آمریکا اندازه گیری می شود. شاخص مدیران خرید شیکاگو عددی بین 0 تا 100 می باشد که عدد معیار 50 خواهد بود، بدین معنا که شاخص بالای 50 نشانگر رشد اقتصادی و شاخص زیر 50 نشانگر رکود اقتصادی است. شاخص Chicago PMI رابطه مستقیمی با قیمت ارز نیز دارد که در صورت صعودی بودن آن قیمت ارز نیز صعودی خواهد بود. در کل شاخص (Chicago PMI Index) شاخص بسیار مناسبی برای فعالان اقتصادی می باشد که شرایط فارکس و تجارت را مورد بررسی و کنکاش قرار دهند. شاخص مدیران خرید شیکاگو توسط ISM (موسسه مدیریت تامین) که در بازه زمانی ماهانه در ایالات متحده آمریکا انتشار میابد .

فهرست مطالب

شاخص مدیران خرید شیکاگو چیست ؟

چرا PMI شیکاگو مهم است؟

چه کسی فهرست مدیران خرید را منتشر می کند؟

شاخص مدیران خرید PMI چگونه محاسبه می شود؟

PMI چگونه بر ارز تاثیر می گذارد؟

شاخص مدیران چه تاثیر بر بازار فارکس دارد ؟

شاخص مدیران خرید شیکاگو چیست ؟

Chicago PMI سلامت اقتصادی بخش تولید در منطقه شیکاگو را تعیین و مشخص می نماید. عدد بالای 50 برای شاخص مدیران خرید شیکاگو نشان دهنده گسترش و انبساط بخش تولید است. حال آن که عدد زیر 50 برای شاخص مدیران خرید شیکاگو PMI) Purchasing Manager Index) نشان دهنده انقباض صنعت و تولید در منطقه شیکاگو می باشد. PMI شیکاگو می تواند تا حدی در پیش بینی PMI تولید شاخص ISM (مهمترین شاخص در بخش صنعت در آمریکا) کمک کند.

عدد بالاتر از حد انتظار این شاخص باید مثبت/صعودی برای دلار در نظر گرفته شود، در حالی که عدد پایین تر از حد انتظار شاخص مدیران خرید شیکاگو باید منفی/نزولی برای دلار آمریکا تلقی شود. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که شاخص مدیران خرید شیکاگو یک شاخص منطقه ای است و بعضی از شاخص های منطقه ای منجمله این شاخص بسیار مهم هستند.

چرا PMI شیکاگو مهم است؟

شاخص مدیران خرید شیکاگو یا همان (Chicago PMI Index) ، به طور گسترده ای به عنوان یک شاخص دقیق و منظم از شرایط کسب و کار در نظر گرفته می شود که به تحلیلگران و اقتصاددانان کمک می کند تا تغییرات اقتصادی را در سری داده های رسمی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، تولید صنعتی، اشتغال و تورم به درستی پیش بینی کنند.  از آنجا که شاخص مدیران خرید شیکاگو (Chicago PMI شاخص) به عنوان یک شاخص منطقه ای قبل از شاخص اساسی و مهم ISM (مهمترین شاخص صنعتی آمریکا) منتشر می شود و تحلیل گران می توانند از شاخص مدیران خرید شیکاگو برای پیش بینی شاخص اصلی ISM استفاده نمایند و نیز از لحاظ اینکه ضریب همبستگی زیادی بین ترند شاخص Chicago PMI  با شاخص ISM وجود دارد لذا در صورت صعودی بودن ترند شاخص مدیران خرید شیکاگو، می توان انتظار داشت که شاخص ISM هم صعودی باشد.

چه کسی فهرست مدیران خرید را منتشر می کند؟

PMI توسط موسسه مدیریت تامین (ISM) هر ماه گردآوری و منتشر می شود. PMI (شاخص مدیران خرید شیکاگو) براساس نظرسنجی انجام شده به صورت  ماهانه که برای 400 مدیران ارشد در 19 صنعت از انواع اصلی ارسال شده است . که  با توجه به سهم آنها در تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود .  PMI (شاخص مدیران خرید شیکاگو) بر اساس بررسی پنج حوزه اصلی استوار است: سفارشات جدید، سطح موجودی، تولید، تحویل عرضه کنندگان و اشتغال. ISM (موسسه مدیریت تامین) هر یک از این مناطق بررسی را به طور مساوی وزن می کند. این نظرسنجی ها شامل سوالاتی در مورد شرایط کسب و کار و هرگونه تغییری است که اتفاق افتاده باشد، خواه در حال بهبود باشد، یا بدون تغییر باشد و یا در حال افت باشد.

شاخص مدیران خرید PMI چگونه محاسبه می شود؟

شاخص PMI عددی بین 0 تا 100 است. PMI بالای 50 نشان دهنده افزایش شاخص در مقایسه با ماه قبل است. مقدار PMI زیر 50 نشان دهنده کاهش شاخص و انقباض است و مقدار شاخص برابر 50 نشان دهنده عدم تغییر است. هرچه از 50 دورتر باشید، سطح تغییر بیشتر می شود. PMI به صورت زیر محاسبه می شود:

PMI = (P1 * 1) + (P2 * 0.5) + (P3 * 0)

که در این فرمول داریم:

P1  = درصد پاسخ هایی که بهبود را گزارش می دهند.

P2  = درصد پاسخ هایی که عدم تغییر را گزارش می دهند.

P3 = درصد پاسخ هایی که انقباض را گزارش می دهند.

بعضی دیگر از شرکتها نیز شاخص PMI تولید می کنند، از جمله شرکت IHS Markit Group ، که PMI را برای کشورهای مختلف خارج از آمریکا ارائه می دهد.

PMI چگونه بر ارز تاثیر می گذارد؟

یکی از مهمترین اخبار اقتصادی منتشر شده در هر اقتصاد بزرگ ، PMI یا شاخص مدیران خرید می باشد که وضعیت رشد اقتصادی را نشان می دهد. PMI که منعکس کننده انقباض یا گسترش است. این نظرسنجی به شرکت های بخش خصوصی اشاره دارد و ماهانه انجام می شود. سپس ، پاسخ ها در یک نسخه واحد به نام PMI گردآوری می شود که ماهانه منتشر می شود. نتیجه حول محور پنجاه (50) می چرخد ​​و انقباض یا گسترش اقتصادی بالقوه را نشان می دهد. به طور دقیق تر، وقتی شاخص PMI به زیر پنجاه کاهش می یابد ، اقتصاد وارد قلمرو رکود می شود. در حرکت بالای پنجاه ، گسترش می یابد. بنابراین، کار معامله گران نه تنها واکنش نسبت به اخبار مختلف است بلکه باید نسبت به تغییرات نسخه های PMI واکنش نشان دهند و بر این اساس ارز را بخرند یا بفروشند. قرائت بالاتر از حد انتظار این شاخص باید برای دلار یک معیار مثبت در نظر گرفته شود، در حالی که خوانش پایین تر از حد انتظار شاخص مدیران خرید شیکاگو یا همان (Chicago PMI Index) باید برای دلار آمریکا یک معیار منفی تلقی شود.

 

شاخص مدیران چه تاثیر بر بازار فارکس دارد ؟

یکی از مهمترین اخبار اقتصادی منتشر شده در هر اقتصاد بزرگ ، PMI یا شاخص مدیران خرید می باشد که وضعیت رشد اقتصادی را نشان می دهد. PMI که منعکس کننده انقباض یا گسترش است. این نظرسنجی به شرکت های بخش خصوصی اشاره دارد و ماهانه انجام می شود. سپس ، پاسخ ها در یک نسخه واحد به نام PMI گردآوری می شود که ماهانه منتشر می شود. نتیجه حول محور پنجاه (50) می چرخد ​​و انقباض یا گسترش اقتصادی بالقوه را نشان می دهد. به طور دقیق تر، وقتی شاخص PMI به زیر پنجاه کاهش می یابد ، اقتصاد وارد قلمرو رکود می شود. در حرکت بالای پنجاه ، گسترش می یابد. بنابراین، کار معامله گران نه تنها واکنش نسبت به اخبار مختلف است بلکه باید نسبت به تغییرات نسخه های PMI واکنش نشان دهند و بر این اساس ارز را بخرند یا بفروشند. قرائت بالاتر از حد انتظار این شاخص باید برای دلار یک معیار مثبت در نظر گرفته شود، در حالی که خوانش پایین تر از حد انتظار شاخص مدیران خرید شیکاگو یا همان (Chicago PMI Index) باید برای دلار آمریکا یک معیار منفی تلقی شود.

 

سخن پایانی

شاخص مدیران خرید شیکاگو (Chicago PMI شاخص) را مورد مطالعه قرار دادیم. علی رغم تفسیر استاندارد هرچه PMI بالاتر باشد، در واقع بهتر است، در حقیقت، بانک های مرکزی از چنین تحولی کاملاً راضی نیستند. آنها به جای اینکه ارزش های بالای 60 را ترجیح دهند ، حدود (55) ارزش معمولی را در نظر میگیرند ، معادل اقتصادی که با سرعت معقول گسترش می یابد. در ایالات متحده ، اعداد و ارقام توسط (ISM) موسسه مدیریت عرضه، محاسبه می شود. به طور خلاصه، علاوه بر داده های مشاغل و تورم، PMI یک نسخه اقتصادی است که از نزدیک مشاهده می شود و حتی می تواند تأثیرگذارترین روندها را نیز تغییر دهد. از این رو، معامله گران آن را در تقویم علامت گذاری می کنند و موقعیت ها را بر اساس آن تنظیم می کنند ، با توجه به علامت پنجاه و بخشی که PMI به آن اشاره می کند. چنانچه ذکر شد شاخص بالای 50 نشانه رشد اقتصادی و بالعکس زیر 50 نشانه رکود اقتصادی است.
در صورت داشتن هرگونه ابهامی در ارتباط با موضوع مقاله شاخص مدیران خرید شیکاگو، می توانید پرسش خود را مطرح نموده و در کمترین زمان پاسخ آن را دریافت نمایید.
یادآور می گردد مقاله شاخص مدیران خرید شیکاگو توسط تیم تحلیلی بروکر نیکس نگارش شده و کپی برداری از آن بدون ذکر منبع غیرقانونی خواهد بود.

پیام بگذارید
بروکر نیکس | بروکر فارکس - NYXForex We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications