NYXbroker
نیکس فارکس

شاخص فرصت شغلی

گزارش های فرصت های شغلی در کشور چه اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می دهد .

شاخص فرصت شغلی (JOLTS) یک نظرسنجی است که توسط اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) در وزارت کار انجام می شود تا به اندازه گیری موقعیت های خالی شغلی کمک کند. شاخص فرصت شغلی (JOLTS) یک نظرسنجی است که کمک می کند تا بتوان آماری از شغل های که افراد فعالیتی در آن ندارند را بدست آورد . این گزارش توسط اداره آمار وزارت کار ایالات متحده اعلام می شود. جای خالی شغلی به عنوان موقعیتی در نظر گرفته می شود که ظرف 30 روز شروع می شود و شرکت به طور فعال به دنبال پر کردن نامزد خارج از سازمان است. شاخص فرصت شغلی (JOLTS)که در کنار شاخص help-wanted وزارت بازرگانی و گزارش حقوق و دستمزد غیر کشاورزی وزارت کار استفاده می شود ، می تواند به سرمایه گذاران در مورد روندهای گسترده تر در بازار کار ایالات متحده کمک کند.

فهرست مطالب

شاخص فرصت شغلی چیست؟

کیفیت اشتغال چگونه اندازه گیری می شود؟

عوامل تاثیر گذار بر شاخص فرصت شغلی

تاثیر شاخص فرصت شغلی در بازار فارکس

تحلیل فاندامنتال بر اساس شاخص فرصت شغلی

شاخص فرصت شغلی چیست؟

برای صحبت راجع به تعریف شاخص فرصت شغلی باید گفت بررسی مشاغل و گردش کار (JOLTS)  (The Job Openings and Labor Turnover Survey) توسط اداره آمار وزارت کار ایالات متحده انجام می شود. این برنامه شامل جمع آوری، پردازش و انتشار ماهانه داده های مشاغل و گردش کار است. اطلاعات جمع آوری شده از موسسات نمونه گیری شده به صورت داوطلبانه، شامل اشتغال، فرصت های شغلی، استخدام، ترک کار، اخراج و سایر جدایی ها می باشد. تعداد مشاغل تکمیل نشده – برای محاسبه نرخ اشتغال زایی – معیار مهمی برای برآورده نشدن تقاضای نیروی کار است. با این آمار، می توان تصویری کامل تر از بازار کار ایالات متحده ترسیم کرد تا اینکه فقط به نرخ بیکاری ، معیاری برای عرضه مازاد نیروی کار نگاه کنیم. اطلاعات مربوط به گردش کار در تجزیه و تحلیل و تفسیر مناسب تحولات بازار کار و مکمل نرخ بیکاری بسیار ارزشمند است. بعد از صحبت راجع به شاخص فرصت شغلی به ادامه مطلب می پردازیم.

کیفیت اشتغال چگونه اندازه گیری می شود؟

تا اینجا مطالبی راجع به تعریف شاخص فرصت شغلی ارائه دادیم. پس از ایجاد اصول برای چارچوب آماری اندازه گیری کیفیت اشتغال، گام بعدی تعیین ابعاد و  چارچوب آن است. ساختار چارچوب آماری ذکر شده برای پوشش نیازهای انسانی است که ممکن است از طریق اشتغال برآورده شود. هفت بعد پیشنهادی کیفیت اشتغال وجود دارد. ابعاد و زیر مجموعه اندازه گیری کیفیت اشتغال در زیر ارائه شده است. توجه به این نکته ضروری است که ترتیب ابعاد به معنای سلسله مراتب بین آنها نیست و هر یک ممکن است به همان اندازه مهم تلقی شود.

1- ایمنی و اخلاق کار (الف) ایمنی در محل کار

 • کار کودکان و کار اجباری
 • رفتار منصفانه در اشتغال

2- درآمد و مزایای ناشی از اشتغال

 • درآمد
 • مزایای مادی غیر مزدی

3- ساعت کار و ایجاد تعادل بین کار و زندگی غیر کاری

 • ساعات کار
 • ترتیبات زمان کار
 • ایجاد توازن بین زندگی کاری و غیرکاری

4 -امنیت اشتغال و حمایت اجتماعی

 • امنیت اشتغال
 • حمایت اجتماعی

5 -گفتگوی اجتماعی

6- توسعه مهارت ها و آموزش

7 -روابط محل کار و انگیزه کاری

 • روابط محل کار
 • انگیزه کار

عوامل تاثیر گذار بر شاخص فرصت شغلی

برای صحبت راجع به عوامل تاثیر گذار بر شاخص فرصت شغلی می توان گفت:

 1. ایمنی و اخلاق اشتغال: بعد ایمنی و اخلاق کار بر ایمنی جسمی و شرایط کار و حقوق و رفتار افراد شاغل متمرکز است. به این ترتیب این بعد یک جزء اساسی از کیفیت اشتغال است ، زیرا رفاه جسمانی و استفاده از کنوانسیون های حقوق بشر و حقوق بین المللی پذیرفته شده برای اطمینان از کیفیت کار خوب ضروری است.
 2. درآمد و مزایای اشتغال: یکی از اجزای مهم و بارز کیفیت اشتغال، درآمد مربوط به اشتغال است که افراد دریافت می کنند. مفهوم درآمد به طور کلی شامل تنها درآمد نمی شود بلکه همچنین مزایایی است که کارفرما ممکن است ارائه دهد و هزینه آن را بپردازد. مردم برای پرداخت هزینه کار خود ارزش قائل هستند ، اما وقتی از خود میپرسند شغل خوب چیست، مرخصی، پوشش درمانی و سایر مزایای کار خود را در نظر می گیرند.
 3. ساعات کار و اعتدال مابین کار و دیگر ساعات زندگی: تعداد ساعات کار و زمان بندی آنها جنبه مهم دیگر کیفیت اشتغال است. ساعات كوتاه مدت یا طولانی مدت یا غیر ارادی ممكن است تاثیر قابل توجهی بر رفاه انسان داشته باشد.
 4. امنیت شغلی و حمایت اجتماعی: امنیت شغلی و ابعاد حمایت اجتماعی تهدیدهای امنیت شغلی و نیز اقدامات/شبکه ​​های ایمنی را که می تواند خطرات احتمالی ناشی از دوره های کوتاه یا طولانی بیکاری یا عدم فعالیت و بازنشستگی را جبران کند، ارزیابی می کند. احساس ناامنی اغلب بر سلامتی تأثیر منفی می گذارد. پس از بحث راجع به عوامل تاثیر گذار بر شاخص فرصت شغلی به ادامه می پردازیم.

تاثیر شاخص فرصت شغلی در بازار فارکس

وقتی حرف از اقتصاد می‌شود، بیشتر انسانها که با این مطلب آشنا نیستند، اغلب زندگی استاندارد خود را متصور می شوند. اگرچه این نیز صحیح است، شکوفایی ملی منجر به یک اقتصاد رو به رشد که از نظر سیاسی به خوبی هدایت می‌شود، خواهد شد. که توانایی خود را از مولفه‌های اساسی محکم می‌گیرد. کار به عنوان عاملی مهم در توسعه اقتصادی می باشد که خود عامل تاثیر گذار بر بازار فارکس می باشد. هر چه میزان کار مستحکم باشد اقتصاد نیز رو به پیشرفت و در بحران های مالی نیز موفق تر خواهد بود .

نرخ بیکاری زیاد تنها به معنی بیکار بودن افراد جامعه نمی باشد حتی در صورت داشتن نیروی کار ناسالم اقتصاد را دچار ضعف و رو به پایین می کند . 

و انعکاس آن در برگیرنده احساسات مصرف کننده و به دنبال آن هزینه های آن کاهش یافته که در این صورت تولید ناخالص داخلی یک کشور دچار مشکل می شود. 

این زنجیره بودن عوامل اقتصادی باعث شده که فدرال رزرو کاهش نرخ بیکاری را در ایالات متحده به عنوان هدایت کننده جهت برنامه ریزی های خود قرار دهد که این تصمیم عامل رشد سالهای گذشته بوده است . 

تحلیل فاندامنتال بر اساس شاخص فرصت شغلی

بازار کار در اقتصاد یک کشور بسیار تعیین کننده است. هر چه عرضه و تقاضا در کشوری بیشتر باشد رشد اقتصادی بیشتر به همراه خواهد داشت .  صنایع در یک کشور با افزایش تقاضا رشد می کنند و با کاهش تقاضا دچار افول می شوند. داشتن آمار شغلی بک جامعه می تواند به عنوان یک اندیکاتور که نشان دهنده سلامت اقتصادی آن کشور می باشد . 

 

افزایش آمار شغل های یک جامعه نشان می دهد که اقتصاد جامعه دچار ضعف شده است. با کاهش اشتغال در جامعه درصد درآمد خانواده ها کاهش می یابد و به نسبت آن میزان تقاضا و عرضه کلی کاهش خواهد یافت . 

 

در این موقعیت از جامعه تولید کنندگان به کاهش تولیدات خود پرداخته و در این شرایط تولید کننده ها تولیداتشان را کم می کنند. با دسته بندی گزارش بدست آمده از کاهش آمار اشتغال می توان عملکرد ضعیف بخش های مختلف اقتصادی را مشخص نمود . با این آمار می توان به بخش های ضعیف که در شرایط اقتصادی سخت دچار آسیب بیشتری می شوند شناخت پیدا کرد . سرمایه گذاران با استفاده از این آمارها و شاخص فرصتهای شغلی صنایع ضعیف را شناسایی می کنند. و به نوعی تحلیل فاندامنتال را بر اساس این گزارش ها شکل می دهند.

 

سخن پایانی

شاخص فرصت شغلی JOLTS نقش مهمی در تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازی می کند و این شاخص می تواند هدایتگر سرمایه گذاران فارکس نیز باشد . شاخص فرصت شغلی ماهانه منتشر می شود و بر اساس منطقه و صنعت سازماندهی می شود . شاخص فرصت شغلی گاهی همراه با شاخص Help-Wanted (HWI) ، که توسط هیئت کنفرانس منتشر می شود که برای حقوق و دستمزد وزارت کشاورزی و برای مطالعه دقیق تر ، استفاده می شود. در شاخص فرصت شغلی BLS داده ها را از کارفرمایان ، از جمله خرده فروشان ، تولیدکنندگان و انواع دفاتر مختلف در هر ماه جمع آوری می کند. پاسخ دهندگان این نظرسنجی به سوالات کمی و کیفی در مورد روند اشتغال مشاغل خود ، فرصت های شغلی ، استخدام ، استخدام ، جدایی و اخراج پاسخ می دهند.

در صورتیکه در مورد مقاله فوق ، سوالی داشتید می توانید پرسش خود را مطرح نموده و به سرعت پاسخ آن را دریافت نمایید.
مقاله نگارش شده توسط تیم تحقیقاتی بروکر نیکس انجام گرفته و جهت کپی برداری از آن ذکر منبع لازم می باشد .

پیام بگذارید
بروکر نیکس | بروکر فارکس - NYXForex We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications