NYXbroker
نیکس فارکس

نظریه بازتاب (جورج سوروس)

نظریه بازتاب چیست و چه تاثیری در بازار مالی دارد ؟

نظریه بازتاب (جورج سوروس) چیست؟ کاربرد آن در اقتصاد و تجارت چگونه است؟ اگر مفاهیمی چون تمرین بازتابی، بازتاب در اقتصاد، تئوری تولید، اصل خطاپذیری و همینطور اصل حقیقت جویی برای شما تازگی دارد به شما پیشنهاد می کنیم که تا پایان مقاله نظریه بازتاب (جورج سوروس) که به همکاری بروکر نیکس جمع آوری و تقدیم شما عزیزان می گردد همراه ما باشید، تا با هم موارد فوق را یک به یک بررسی کنیم.
اما ببینیم که بازتاب در معاملات به چه مفهومی می باشد؟ برای درک بهتر چگونگی عملکرد بازتاب در تجارت و همینطور بازتاب در اقتصاد، در آغاز باید به مفهوم آن در جامعه شناسی، یعنی جایی که این اصطلاح از آنجا آمده بپردازیم. بازتاب (جورج سوروس) از نام جورج سوروس که یک سرمایه گذار معروف می باشد گرفته شده است. وی از نخستین اشخاصی بود که این نظریه را در اقتصاد مورد استفاده قرار داد. این نظریه به مفهوم عملی می باشد که به سرمایه ای که در آغاز درگیر کنش بوده است متمایل شده و یا آن را تحت تاثیر قرار می دهد. این نظریه همچنین می تواند بر نحوه درک معامله گران از حرکات بازار تأثیر گذارد. در باب نظریه بازتاب (جورج سوروس) بیشتر خواهیم گفت.

فهرست مطالب

آنچه که نظریه بازتاب نیست

نظریه بازتاب در مقابل نظریه اقتصادی جریان اصلی

اثبات نظریه عمومی بازتابی سوروس

تلفیق نظریه بازتاب با اقتصاد مدرن

معامله گران چگونه می توانند از نظریه بازتاب در معاملات استفاده کنند؟

تفاوت بین اصل خطاپذیری و اصل حقیقت جویی چیست؟

آنچه که نظریه بازتاب نیست

 

نظریه  بازتاب (جورج سوروس) بیان می کند که سرمایه گذاران تصمیمات خود را بر مبنای واقعیت قرار نمی دهند، بلکه بر مبنای درک آنها از واقعیت است.

 در واقع  این گونه بگوییم که یک چرخه خود شکوفایی وجود دارد که در نتیجه اقداماتی که از این ادراکات  به دست می آیند بر روی واقعیت یا اصول بنیادی اثر خواهد گذاشت که نتیجه نهایی آن تاثیر آن بر فعالیت اقتصادی و قیمت ها خواهد بود.

 نظریه  بازتاب (جورج سوروس) همچنین می تواند بر چگونگی درک معامله گران از حرکات و نوسانات بازار موثر باشد.

 نظریه  بازتاب (جورج سوروس) نشان دهنده حلقه های بازخورد مثبت مابین انتظارات و همچنین مبانی اقتصادی است که  می تواند منجر به ایجاد روندهای قیمتی گردد که به گونه ای اساسی و مداوم از قیمت های تعادلی منحرف  می گردد.

این تئوری می تواند بعضی از افراد را در اولین استفاده از این نظریه تحت تاثیر قرار دهد.

 

 

 

نظریه بازتاب در مقابل نظریه اقتصادی جریان اصلی

 نظریه  بازتاب (جورج سوروس) را در مقابل نظریه اقتصادی جریان اصلی را در این بخش مورد مقایسه قرار می دهیم.  

با توجه به تعریف بازتابی در اقتصاد، جریان اصلی تفکر اقتصادی مدرن جنبه‌های غیرقابل پیش‌بینی خاصی را که بر بازارها اثرگذار هستند، در نظر نمی‌گیرد. در حالیکه نظریه  بازتاب (جورج سوروس) آن را لحاظ می نماید. از دیگر مواردی که می توان برای نظریه  بازتاب (جورج سوروس)  برشمرد این می باشد که این نظریه مفاهیم اقتصادی سنتی را رد می کند.

دو اصل اقتصادی اصلی است که نظریه  بازتاب (جورج سوروس) و اقتصاد جریان اصلی آن را متفاوت درک می نمایند. هر یک از این نظریه ها  به نوبه خود به نتایج مختلفی  در خصوص نحوه رفتار روند قیمت می انجامد.

بر مبنای تئوری اقتصادی جریان اصلی، با نوسانات کم و ترجیح مصرف کننده، افراد شرکت کننده در بازار بر مبنای تصورات خود از این نوسانات، قیمتهای بالاتر و پایینتر را پیشنهاد می دهند. این بازخورد مثبت و منفی که بین قیمتها  و آنچه که مورد انتظار مردم است همواره بازار را به سمت و سوی تعادل سوق می دهند.

 

 

 

اثبات نظریه عمومی بازتابی سوروس

ایده و نظریه اقتصادی مدرن اینگونه ادعا می کند که بازارها به سوی تعادل حرکت می نمایند و

سقوط بازار نتیجه شوکهای است که از خارج به آن وارد می شود.

با این وجود، نظریه  بازتاب (جورج سوروس) در اقتصاد این ادعا را دارد که سقوط بازار

نتیجه ماهیتی است که سیستم مالی حاکم بر آن اعمال می کند. 

در صورت کلی الگوهای مشابهی در بازارها وجود دارند که وی از آنها استفاده کرده و 

عبارتند از:

در چنین شرایطی، قیمت‌ها تا حدود زیادی از نقاط تعادلی که توسط تئوری‌های اصلی اقتصادی مطرح شده  منحرف می گردند.

بالاتر هم عنوان شد که تفکر اقتصادی مدرن  دارای این ادعا می باشد  که  درصورتی بازار سقوط می کند  که یک عامل یا شوک خارجی وجود داشته باشد. مانند بحران مالی که در سال 2008 اتفاق افتاد. اما  نظریه  بازتاب (جورج سوروس) بحران سال 2008 را یک شوک خارجی تلقی نمی کند، بلکه آن را جزئی از ذات سیستم مالی می داند.

 

 

 

 

تلفیق نظریه بازتاب با اقتصاد مدرن

اگر تا اینجا با ما همراه بوده اید چیستی  نظریه  بازتاب (جورج سوروس) را مورد بحث قرار دادیم و آن را با هم از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار دادیم.  

سوالی در اینجا مطرح است و آن اینکه نظریه  بازتاب (جورج سوروس) در اقتصاد برای تفکر اقتصادی مدرن دارای چه مفهومی می باشد؟ 

مدل سازی بازتابی با استفاده از روش های مشابه با تفکر اقتصادی مدرن سخت می باشد، لذا یافتن یک مدل بازتابی که بتوان جهت درک و همینطور پیش بینی رفتار بازار آن را مورد استفاده قرار داد گاها چالش برانگیز خواهد بود. با این وجود سوروس بر این اعتقاد است که جهت توضیح عدم قطعیت هایی که قابل محاسبه و اندازه گیری نمی باشد و نظریه وی بر آن دلالت می نماید باید حاشیه‌ای از خطا را در نظر گرفت.

 

 

 

 

معامله گران چگونه می توانند از نظریه بازتاب در معاملات استفاده کنند؟

در شرایطی که  مدل‌های فعلی می‌توانند جهت محاسبه میزان ریسک تحت مدل‌های اقتصادی مدرن مفید واقع شوند، نظریه  سوروس نشان داد که شرایط ممکن است  بسیار دور از نقطه تعادل پیش بینی شود.

در این صورت، نظریه انعکاس جورج سوروس نقطه روبروی بدنه ای از تفکرات اقتصادی جریان اصلی قرار می گیرد و در نتیجه بعضی از معامله گران به دشواری می توانند  از آن چشم بپوشند.

غالبا معامله گران تئوری وی را به همراه مدل‌های سنتی خود در زمان  تجزیه و تحلیل نمودارها و روندها، شکست‌ها و همینطور تلاش جهت پیش‌بینی تغییرات مهم قیمتی مورد توجه قرار می دهند. 

بعضی از معامله گران بر این اعتقاد هستند  که در نظر گرفتن هر دو دیدگاه در کنار هم رویکرد صحیح تر و بهتری جهت تجزیه و تحلیل رفتار بازار در اختیار معامله گران قرار می دهد.

به گونه ای شبیه به تئوری تولید، اما تئوری تولید چیست؟ ترکیب چند ورودی متفاوت برای ساخت یک محصول جدید جهت مصرف. یکی از راههایی که به معامله گر کمک می کند که با نحوه کار این نظریه بیشتر آشنا شوند تمرین بازتابی است. تمرین بازتابی  به معامله گران کمک می کند که رویکرد مناسبی را در معامله گری اتخاذ نمایند.

 

 

 

 

تفاوت بین اصل خطاپذیری و اصل حقیقت جویی چیست؟

در این بخش به بررسی این دو اصل می پردازیم.  با گذراندن مدت زمان بیشتری در بازارهای مالی، به این واقعیت خواهیم رسید که ما داریم در دنیایی زندگی می کنیم که در آن بازارها ثابت نمی باشند و دارای نوسانات و تغییرات هستند.

بسیار با اهمیت است که بدانیم نظریه انعکاس به خودی خود نمی ماند و همانطوری که خود جورج سوروس می گوید:

دو اصل خطاپذیری و انعکاس پذیری همانند دوقلو می مانند و کاملا به هم گره خورده اند، اما خطاپذیری چیست؟ بدون اصل خطاپذیری، بازتابی وجود نخواهد داشت. اما اصل حقیقت جویی حقیقت چیست و از چه سخن می گوید؟  این اصل به ما می گوید که هدف از یک بحث یا مناظره کشف واقعیت مبتنی بر حقیقت است و یا حداقل آنکه گرفتن توجیه پذیرترین موضع در خصوص یک موضوع .

 

 

 

 

سخن پایانی

 نظریه  بازتاب (جورج سوروس) را با هم در این مقاله مورد بررسی قرار دادیم. سوروس بحران مالی که بر دنیا سایه انداخته را به عنوان نمونه ای از این نظریه می بیند. به عقیده وی، افزایش قیمت مسکن باعث آن شده که بانک ها وام مسکن خود را افزایش داده و به نوبه خود، افزایش وام منجر به افزایش قیمت مسکن می گردد. چنین افزایش قیمتی اگر بدون کنترل باشد،  منجر به حباب قیمتی می گردد که در نهایت  منجر به سقوط  بحو در نهایت بحران مالی و رکود بزرگ را در پی خواهد داشت.

نظریه سوروس با مفاهیمی چون تعادل اقتصادی، انتظارات منطقی و همچنین  فرضیه بازار کارآمد در مغایرت می باشد.

با امید به آنکه مطالب این مقاله مورد توجه شما کاربران گرامی قرار گرفته باشد. اشتراک گذاری تجربیات و دیدگاهتان  باعث دلگرمی ما می باشد.

بخاطر داشته باشید که در هر زمان می توانید از طریق چت آنلاین با بروکر نیکس تماس گرفته و از مشاوره رایگان در خصوص بازار مالی و ارز دیجیتال استفاده کنید.

نمایش نظرات (1)
بروکر نیکس | بروکر فارکس - NYXForex We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications